Summoner’s Rift Tournament (28 Feb 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=7R51k3fW8-o
https://www.youtube.com/watch?v=eZVA0U00HNs

Summoner’s Rift Tournament (27 Feb 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=6jmwhjn8UZM

Summoner’s Rift Tournament (13 Feb 2021)

https://www.youtube.com/watch?v=mht8Td2Gnrs

Summoner’s Rift Tournament (8 November 2020)

Summoner’s Rift Tournament (12 September 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=-j_CQvb2CEY

Nexus Blitz Tournament (15 August 2020)

https://www.youtube.com/watch?v=ySM37jhYa8M